our expert


dr. Savitri Restu Wardhani, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Bandung 13:00 - 16:00
- 13:00 - 16:00
- 12:00 - 18:00
10:00 - 17:00
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu