our expert


dr. I Gusti Ayu Agung Praharsini, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EC Denpasar 15:00 - 17:00
15:00 - 19:00
15:00 - 17:00
15:00 - 19:00
15:00 - 17:00
- --

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu