our expert


dr. Dhita Karina, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EC Jemursari Surabaya 15:00 - 19:30
14:00 - 19:30
- 14:00 - 19:30
15:00 - 20:00
- 10:00 - 16:00

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu