our expert


dr. Margareth Nelly O, M. Ked. SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EC Batam 11:00 - 14:00
16:00 - 18:30
10:00 - 14:00
16:00 - 18:30
10:00 - 14:00
12:30 - 17:30
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu