our expert


dr. Rani Satiti, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Yogyakarta - 13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
- 13:00 - 17:00
10:30 - 17:00
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu