our expert


dr. Radijanti Anggraheni, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Yogyakarta 15:30 - 19:00
11:30 - 13:30
- 15:30 - 19:00
15:00 - 17:00
- --

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu