our expert


dr. Christine Salem, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EC Manado 12:30 - 17:00
12:30 - 17:00
12:30 - 17:00
14:00 - 16:00
15:30 - 17:30
12:30 - 17:00
14:00 - 16:00
12:30 - 15:30
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu