our expert


dr. I Gusti Ayu Agung Praharsini, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EC Denpasar 16:00 - 18:00
16:00 - 20:00
16:00 - 18:00
16:00 - 20:00
16:00 - 18:00
10:00 - 14:00
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu