our expert


dr. Dikky Prawiratama, M.Sc., SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Yogyakarta 09:00 - 14:30
- - 14:30 - 20:00
09:00 - 14:30
09:00 - 14:30
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu