our expert


dr. Dina Putri Chandra, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Yogyakarta 14:30 - 20:00
14:30 - 19:00
- - 14:30 - 20:00
14:30 - 20:00
10:00 - 16:00

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu