our expert


dr. Cindy Cekti, M.Sc., SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Yogyakarta - 09:00 - 14:30
14:30 - 20:00
09:00 - 14:30
17:00 - 20:00
- --

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu