our expert


dr. Ditta Hanindya, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Surabaya 09:00 - 14:30
14:30 - 20:00
17:00 - 20:00
- 09:00 - 14:30
14:30 - 20:00
10:00 - 15:00

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu