our expert


dr. Nanny Shoraya, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Kelapa Gading 16:00 - 20:00
- 16:00 - 20:00
- 16:00 - 20:00
11:00 - 17:30
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu