our expert


dr. Pramita Ariyanti, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Surabaya 10:00 - 14:00
14:00 - 18:00
- 15:00 - 20:00
15:00 - 20:00
14:00 - 19:00
10:00 - 15:00

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu