our expert


dr. Dyah Ayu Savitri, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EC Malang 17:00 - 20:00
- - 17:00 - 20:00
- 16:00 - 20:00
10:00 - 16:00

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu