our expert


dr. Verdy, M.Sc., SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EDC Yogyakarta 10:30 - 16:30
10:30 - 14:30
10:30 - 14:30
10:30 - 16:00
10:30 - 14:30
14:30 - 20:00
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu