our expert


dr. Christine Salem, SpKK

Dermatologist

Jadwal Praktek

Nama Clinics Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
EC Manado 12:30 - 15:30
12:30 - 17:00
11:00 - 15:30
12:30 - 17:00
10:30 - 12:30
11:00 - 14:30
--

 

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu